home

visual 1Innovatief project voor gezamenlijk wonen

De Stichting Betrokken Wonen (SBW) ontwikkelt, in samenwerking met de gemeente Maastricht, rond de twintig duurzame koopappartementen op een toplocatie aan de Maagdendries in Maastricht, hooguit vijf minuten wandelen van de Markt.

Het is een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) project, met dien verstande dat mettertijd (als er duidelijkheid is over kavel, voorlopig ontwerp en kosten) een groep belangstellende kopers als Vereniging Van Opdrachtgevers de projectontwikkeling en de financiering van SBW gaat overnemen.

SBW werkt zonder winstoogmerk. Haar ambitie is dat een gevarieerd bewonersbestand hier haar plek gaat vinden. In woningen (kleinere en grotere appartementen) en in een woonomgeving die zij met elkaar vorm hebben gegeven. Om het project van de grond te krijgen zijn de kosten van de initiatief fase, zoals die van het voorlopig ontwerp en de ondersteuning door adviesbureau Urbannerdam, grotendeels gedekt met steun van de Gemeente Maastricht.

Recent zijn tussen de Gemeente en SBW (plus kerngroep van aspirant kopers) de onderhandelingen geopend om tot een prijs voor de gereserveerde kavel te komen. Zodra hierover een akkoord is bereikt kan de groep aspirant kopers uitgebreid worden. Er is dan een kavel, een ontwerp en een duidelijke verkoopprijs (= kostprijs).

Vanaf dat moment zal publiciteit gegenereerd worden en zullen een of meerdere informatie-sessies georganiseerd worden.

 

Op deze website geven we een overzicht van actuele ontwikkelingen. U kunt altijd contact opnemen met Piet Vogelaar, <pietv46@gmail.com>.