home

visual 1Innovatief woonproject in hartje Maastricht

De Stichting Betrokken Wonen (SBW) ontwikkelt, in samenwerking met de gemeente Maastricht, rond de twintig duurzame koopappartementen op   een toplocatie op Sphinx Zuid in Maastricht, hooguit vijf minuten wandelen van de Markt.

Het is een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) project, dat wil zeggen dat een groep belangstellende kopers als Vereniging Van Opdrachtgevers, ondersteund door experts, de projectontwikkeling van SBW gaat overnemen. Het voordeel van het CPO concept is niet alleen dat de bewoners maximale invloed hebben de grootte en indeling van hun woning maar ook dat de kosten in de hand worden gehouden.

SBW werkt zonder winstoogmerk. Haar ambitie is dat een gevarieerde bewonersgroepd hier haar plek gaat vinden. In bijzondere woningen en in een woonomgeving die zij met elkaar vorm hebben gegeven. Om het project van de grond te krijgen zijn de kosten van de initiatief fase, zoals die van het voorlopig ontwerp en de ondersteuning door adviesbureau Urbannerdam, deels gedekt met steun van de Gemeente Maastricht.

Eind 2016 is een akkoord bereikt met de Gemeente Maastricht over grondprijs en kavel. Daarmee is de weg geopend voor het uitbreiden van de groep aspirant kopers. Er is nu duidelijkheid over de  kavel en het ontwerp en er is een betrouwbare raming van de stichtingskosten. Dat betekent dat nu ook voor de verkoopprijzen van de appartementen betrouwbare indicaties afgegeven kunnen worden.

Inmiddels is een aanmeldingsprocedure opgestart en is een deel van de van de appartementen gereserveerd. We zoeken nog een aantal enthousiaste bewoners die zich thuis voelen bij de aanpak van bouwen onder eigen beheer en wonen in een appartement naar eigen smaak.                                                                                 Naar verwachting kunnen rond de herfst van 2018 de appartementen opgeleverd worden.

Op deze website geven we een overzicht van actuele ontwikkelingen. U kunt altijd contact opnemen met Piet Vogelaar, pietv46@gmail.com, of Edward van Poelvoorde, edward@vanpoelvoorde.nl